پیغام سعید عابدینی دربارۀ کلیسای تحت جفا

بسیاری از افراد بر این عقیده اند که وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم پشت سر هم از تجربه های خوبی عبور خواهیم کرد. شاید این اشخاص اینگونه فکر می کنند که نجات یافتن مثل برنده شدن در لاتاری است و همۀ مشکلات ما در این دنیا به یکباره تمام می شود. اما اغلب اوقات مسیحیان باید در این دنیا بهای سنگینی بخاطر ایمان خود بپردازند.

در سراسر جهان کلیساها همه به یک نوعی در حال تجربه کردن جفا و سختی می باشند. در یک جا ممکن است با مسیحیان در محل کار بدرفتاری شود و آنها طرد شوند. در کشوری دیگر ممکن است که مسیحیان بخاطر ایمان خود به مسیح، دارایی یا خانه هایشان را از دست بدهند. بااینحال ایمانداران دیگر نیز ممکن است که زندانی شوند و یا حتی در شرایطی بدتر، بخاطر خبر خوش انجیل، جان خود را از دست بدهند.

عیسی به ما گفت که بعنوان شاگردان او با مخالفتها و یا حتی جفاها روبرو خواهیم شد. همچنین او گفت که در لحظات سخت با ما خواهد بود. هر چند که تقلا و کشمکش ما شاید یک شب بطول انجامد اما با طلوع صبح، خوشی خواهد آمد!

یکی از ایماندارانی که می شناسم در حال حاضر بخاطر ایمان خود در یکی از زندان های مخوف زندانی می باشد. نام او سعید عابدینی است. او یک ایرانیزادۀ شهروند امریکا است. او بعنوان یک مرد جوان مکالمات جالبی را با خداوند تجربه کرده است و بطرزی عالی برای رساندن پیغام خوش انجیل توسط خداوند بکار گرفته شده است.

همه خوشحال نشدند وقتی که دیدند سعید از اسلام برگشته و به مسیحیت روی آورده است. دولت ایران ناعادلانه سعید را در جولای 2012 زمانی که در زادگاه خود در حال ساخت یک پرورشگاه غیرمذهبی بود، دستگیر کرد. او ماهها بدون هیچ اتهامی در زندان نگه داشته شد و سپس بدون دفاع کافی محکوم شد. او به هشت سال حبس در زندان بدنام اوین محکوم شد.

در دوران حبس، با سعید رفتارهای بد و وحشیانه ای شده است. او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همچنین از مداوای پزشکی او خودداری شده است و مدتی نیز در سلول انفرادی بوده است. در تمام طول این مدت او برای کسانی که او را گرفته اند دعا کرده است.

سعید در ایمان، مرد شجاعی است. او از ما خواست تا ویدئوی او مربوط به کلیسای تحت جفا را در این صفحه به اشتراک بگذاریم. او این ویدئو را در ماه مه 2012 ضبط کرده است درست قبل از اینکه به ایران برود. ما در رساندن این پیغام پُر قدرت تاکنون تأخیر کرده ایم به این امید که او به سرعت آزاد می شود اما سعید گفت که می خواهد پیغامش پخش شود.

حتی در بحبوحۀ بزرگترین آزمایش خود سعید می خواهد شما را تشویق کند تا در ایمان خود قوی بایستید و عیسی مسیح را خدمت کنید. اگر سعید می تواند متحمل سختیهای زیادی شود و باز هم عیسی مسیح را با خوشی خدمت کند پس ما نیز می توانیم!

لطفاً با ما برای آزادی هر چه سریعتر سعید دعا کنید. نغمه، همسر او و همچنین دو فرزندش مشتاقانه منتظر بازگشت پیروزمندانۀ او هستند و آنها هم به دعاهای ما نیاز دارند.

شاید این ویدوئو را تماشا کنید و متجب شوید از اینکه چگونه یک شخص می تواند برای کسی که 2000 سال پیش می زیسته اینگونه متحمل سختی شود. جواب این است که مسیح ما را تبدیل می کند. او ما را از آنچه که بوده ایم نجات می دهد؛ بنابراین می توانیم تبدیل به آن انسانی شویم که خدا ما را برای آن آفریده است. این کار می تواند تنها با یک دعای ساده شروع شود: " عیسی عزیزم، بخاطر کارهای اشتباهی که کرده ام متأسفم. نیاز دارم که مرا ببخشی. می خواهم که زندگی جدیدی را در تو شروع کنم. خواهش می کنم که نجات دهنده و خدای زندگی من باش. در نام تو دعا کردم، آمین!

اگر این دعا را کردید، پس سفری را آغاز نموده اید که تغییرات عمیقی را در شما ایجاد خواهد کرد. به خانوادۀ خداوند خوش آمدید!

مایلیم بدانیم که پیغام دلگرم کنندۀ سعید دربارۀ زندگی برای مسیح چه تأثیری در زندگی شما گذاشته است. چنانچه این دعا را کردید بر روی دکمۀ زیر این پنجره کلیک کنید. در صورت کلیک کردن با شما تماس گرفته خواهد شد و برای قدمهای بعدی به شما کمک می شود. اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند. یادتان باشد که خدا شما را دوست دارد!         

 
Yes! I prayed the PrayerI still have questions