در باره وب سایت پاسخها

اين "وب سايت" متعلق به مسيحيانی است كه ايمانشان برپايۀ انجيل بنا شده است. هدف از اين وب سایت اينست كه به شما كمك كند تا بتوانید برای  زخمهای عمیق و دردهای احساسی خود يك راه حل روحانی بيابيد. ما پاسخهای منطقی را كه مستقيما از تجربيات مردم و از درون صفحات كتاب مقدس برداشته شده را ارائه ميدهيم. آرزوی ما اينست كه نگرانی و دلواپسی شما با آرامش، شكستگی شما با سلامت روحی، پوچی زندگی با زندگی غنی، نااميدی با اميد و بيماری تان با شفا و سلامتی جايگزين شود. ما ايمان داريم كه تمام اينها با قدرت  خدای پرمحبت كه حقيقتا به فكر شما است امكان پذير می باشد.

اگر چنانچه مايليد با تعاليم كتاب مقدس و اعتقادات مسيحی ما بيشتر آشنا شويد لطفا روی اين مطلب كليك كنيد: "بله من اطلاعات بيشتری ميخواهم. "

آرزوی ما اينست كه با مطالعه اين مطالب به زندگی پربارتری دست يابيد و خداوند به شما پاداش عطا فرمايد.